۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

تو مُلک ِ هیچ چیز نباشی


و گفت: تصوف آن است که هیچ چیز مُلک ِ تو نباشد
و تو مُلک ِ هیچ چیز نباشی.

تذکره الاولیا