۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

جوجه فکلی
دیروز دوباره رفتم توی مغازه. گفتم سلام. جواب داد: درود. گفتم: Do you speak English?  گفت: Yes. گفتم: Hello. پاسخ داد: Hello.
گفتم: May I have some Barbaries
گفت: اون پایینه. بردار خودت.
پشت سرم به همکارش میگه: این ایرانی ها ی مسخره میان انگلیسی بلغور می کنن. فکر می کنند خارجی شدن!
من هم پشت ِ سر ِ این دوستمون میگم: چرا وقتی به انگلیسی حرف می زنی بهت میگن سلام همون کلمه رو در جواب می گی. اما به فارسی که بهت میگن سلام بجای اینکه بگی سلام همونطور که گفتی Hello یوهو  ۷۰۰۰ ساله می شی عزیز؟

از مغازه ی غیر ایرانی که اومدیم بیرون دو نفر جلوی درب بودن و محترمانه به ما گفتن: Excuse me, you cannot take these samplers out of the store. من هم محترمانه گفتم: of course و نمونه های قهوه را توی سطل ریختیم و در راه خروج به ما گفت: sorry about that. منم گفتم: no problem.

توی راه همسرم توجهم رو به چیزی جلب کرد. اگه توی ایران توی یک مغازه کسی رو بگذارن جلوی در که بهت بگه: عذر می خوام. نمی تونید این نمونه ها رو بیرون برید. احتمالش زیاده که دلگیر بشیم و بگیم رئیست کیه جوجه فکلی!

... محمدExcerpt: ...

این مطلب را share کنید.