۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

ترس

با افکار ترسناکت مهربان و صبور باش. تمرین کن که مثل یک شاهد ترس هایت را نگاه کنی و خواهی دید که نا پدید می شوند. 
وین دایر

Excerpt:
Be patient and loving with every fearful thought. Practice observing your fears as a witness, and you'll see them dissolve. 
Dr. W. Dyer

این مطلب را share کنید.