۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

در قطار

در قطار نشسته ام. داستان مرگ ایوان ایلیچ را می شنیدم. جالب است که تولستوی هم به زیبایی تمام اشاره دارد به مانند بسیاری از کسانیکه می شناسم که  از برای پیشرفت کردن کار می کنند و نه از برای مرام آموزی.

این روزها مانند بچه کلاس اول ابتدایی معلم خوبی دارم که مرا در آستانه ی نیمه ی عمر به سوی دیگری از علم هدایت می کند. از حکما و بزرگان است. نمردیم و بالاخره یکی از حکما هم معلم ما شد. دارم یاد می گیرم کار کنم از برای مرام آموزی. خوب است.

... محمد