۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

محل گذر است

هر ثانیه که می گذرد چهار نفر در دنیا متولد می شوند و نزدیک به دو نفر می میرند.
Excerpt: Fascinated by birth and dead toll.

این مطلب را share کنید.