۱۳۸۰ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

مي توانيد اقدام كنيد

پرسشهاي صبگاهي و شامگاهيصبح ها قبل از بلند شدن از داخل رختخواب هر فكري كه بكنيم امواج آن مانند سنگي كه در درياچه ي آرامي انداخته شود تا شب ادامه خواهد داشت. پس صبحها همينطوري بي دليل بگيم: ” چه صبح قشگي!“

صبحها به روح خود غذا بدهيم. غذاي روح سؤال است. غذاهاي مقوي بسازيم و به خود بدهيم. سؤالات مقوي به فكر خود تغذيه كنيم.

اين سؤالات را روي مقوايي بنويسيم و زير تخت يا رختخواب قرار دهيم و قبل از بيدار شدن آنها را بخوانيم. به تك تك آنها جواب بدهيم و يك جواب كوتاه و خلاصه كافيست. اثر آنرا در ساعات بعد مي بينيد.

سؤالات صبحانه ي هفتگانه ي آنتوني رابينز :1- در حال حاضر در زندگي من چه چيزي باعث خوشحاليست؟ نسبت به آن چه احساسي دارم؟

2- در حال حاضر چه چيزي در زندگي من باعث شور و هيجان است؟ كدام جنبه ي اين مساله روي من اثر دارد؟

3- الان به چه چيزي افتخار مي كنم؟ كدام جنبه ي آن مايه ي افتخار است؟

4- در حال حاضر در زندگي خود نسبت به چه چيزي شكر گذارم؟

5- در حال حاضر از چه چيزي در زندگي خود لذت مي برم؟ كدام جنبه از آن باعث لذت است؟

6- در حال حاضر در زندگي خود نسبت به چه چيزي پابندم؟ كدام جنبه از آن مرا متعهد و پابند كرده است؟

7- چه كساني را دوست دارم؟ چه كساني مرا دوست دارند؟ چه چيزي عشق آفرين است؟اما شبها موقع خواب بمدت يك دقيقه روي اين سه سؤال فكر كنيم و بعد بپريم توي بغل خدا و آرام بخوابيم:

سؤالات سه گانه ي شبانه ي آنتوني رابينز:1- امروز چه چيزي را بخشيدم؟ چه كمكهايي به ديگران كردم؟

2- امروز چه مهارتهايي ياد گرفتم؟

3- امروز تا چه حد كيفيت زندگي خود را بالا بردم؟اين سؤالات ظاهرا پرسشهايي ساده اند اما تفكر به يافتن جواب و تكرار هر روزه ي آن مانند پتكي محكمي تمام باورهاي كج و كوله ي زندگي ما را مي كوبد و دوباره سازي مي كند. ما اين فرايند را با يافتن احساس خوب تجربه مي كنيم. اگر ديديم كه شوق هر روزه ي ما دارد افزايش پيدا مي كند، بدانيم كه اين بناي جديد در حال تكامل و رشد بي نهايت است. هيچ محدوديتي سر راه رشد روح ما نيست. زيرا روح ما از شخص خداست و در روح خدا خبري از ” مانع“ نيست. در روح خدا فقط هيجان و شوق است!دوستتون دارم.........محمد