۱۳۸۱ فروردین ۶, سه‌شنبه

سؤال: رنجهاي بشري تاوان كدام گناه بشر است؟

جواب: براي شنيدن جوابي صادقانه از دكتر حسين الهي قمشه اي به نشاني زير برويد. او مي گويد: ما هميشه رنجهاي عزيز را انتخاب مي كنيم ...http://www.geocities.com/mohammad4801/elahiranj.MP3(توجه: اگر صفحه اي شكست خورده ديديد، نشاني را دستي copy/paste كنيد. در بخش اول فايل يه ذره اشكال وجود داره كه بدليل تموم شدنه نوار ضبط شده بوجود اومده. تصميم دارم اينبار براي ضبط حرفاي بزرگان از ضبطهاي دولبه استفاده كنم.)* بزودي چند فايل براي كساني كه كودكان كم توان ذهني يا حركتي (يا بقول عوام عقب مانده) خواهم ساخت. لطفا كساني كه از نعمت حضور يك فرشته ي كم توان ذهني يا حركتي در زندگيشان بهره مي برند، به من اي-ميل بزنند تا آنها را از نشاني فايلها مطلع كنم.يك دوست معمولي ....... محمد