۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۰, جمعه

ديروز نمايشگاه كتاب رفتم.

كتابهاي روانشناسي و عرفاني زيادي بوجود اومده. اين از اين لحاظ خوبه كه مردم متوجه شدن كه دردهاي روحيشون قابل درمانه. از اين لحاظ هم متاسفم كه كتابهاي خوب در زير اين حجم كتاب پنهان ميشن. كتابهاي دكتر وين داير از جمله كتابهاييه كه آدم يكبار بايد بخونه.

يه كتاب جديد و خوب ديدم. مثل روزنويسيهاي خودمون ميمونه. كتاب بنام ”خدا بود و ديگر هيچ نبود“. اين كتاب شامل خاطرات دكتر مصطفا چمران در آمريكاست.

يه نوار خوب به بازار اومده بنام ”ســير“ (به معني مسافرت) از مسعود شعاري و كريستف رضائي. تبلاي هندي و سه تار ايراني در اين نوار به نظرم خيلي خوب با هم دوست شدن.

محمد