۱۳۸۱ خرداد ۱, چهارشنبه

ديشب از طريق يكي از دوستانم متوجه شدم كه شفا قابل ديدن نيست. بعد از مدتي متوجه شدم كه اين مشكل عمومي تر از آن است كه فكر مي كردم. بسياري از وبنگارها قابل ديدن نيستند. خيلي گشتم تا بالاخره جواب را در وبنگار سانسور هرگز يافتم. از صاحب اين وبنگار، آقا سياوش، تشكر مي كنم.

اگر در باز كردن صفحه ي وبنگارتان مشكل داريد، متني را نوشته و يك بار Post and Publish كنيد. بدين طريق صفحه تان بر مي گردد.

اين اشكال را بسياري از وبنگارهاي فارسي و خارجي دارند و تصادفي نيست.

موفق باشيد ........ محمد