۱۳۸۱ خرداد ۲, پنجشنبه

در بخش ”زندگينامه ي روانشناسان“ اين پايگاه، در كنار اسمهاي بزرگاني چون اريك فروم، كارل يونگ، فرويد و ... نام نصرالدين را مي بينيم كه با نامهاي بسياري در دنيا معروف است. نامهايي چون: Nasreddin Hoca, Avanti, Nasrdin, Avandi, Apandi, Nasreddin Apendi, Hoja, Molla, Nesart و غيره ... . اين پايگاه نصرالدين را «كمديني روانشناس» مي داند و تمام حكايات او را پر مغز و روانشناسانه مي داند. نصرالدين از جمله اولين كمدينهاي خلاقيست كه استاد لبخند درماني بوده است.

* ميگن يه روز نصرالدين روي خرش بر عكس نشست. مردم بهش گفتن كه باباجون برعكس نشستي رو خرت. او با اطمينان جواب داد:” من درست نشستم، اين خره س كه برعكسه“ ... اين هم باز حكايت خودمونه. مثل گنجشكي كه تو اتاق گير افتاده، با وجوديكه درب اتاق رو به بيرون بازه ولي هي مدام خودمونو ميكوبونيم به شيشه ي پنجره و خودمونو زخم و زيل ميكنيم. هي از يه راه غلط جلو ميريم و وقتي به نتيجه نرسيديم، يه گوشه مي افتيم و مي گيم: آه ه ه ... عجب دنياي سياهي! ... باباجون، دنيا سياه نيس، تو برعكس رو خره نشستي!

قبر نصرالدين هم حكايت خنده دار و عبرت آموزي داره كه اينجا ميتونين بخونينش. زندگينامه ي كاملش هم اينجاست.محمد