۱۳۸۱ آذر ۷, پنجشنبه

ليست كتابهاي شفا به روز شد. حدود 90 كتاب جديد به آن اضافه شد و كتابهايي هم حذف شد. مي توانيد اين ليست را ضبط كنيد و با حوصله بخوانيد. كتابهاي خوبي براي خود در آن مي يابيد. اميدوارم از مطالعه ي آنها لذت ببريد.

محمد