۱۳۸۱ دی ۴, چهارشنبه

دزدي در طبقه ي بالاشكسپير:

”عجبا از مردمي كه دزدي را با دست خود به طبقه ي بالا مي فرستند (يعني با دست خود الكل مي خورند) و بعد به آن دزد نشاني مي دهند كه ما يك گوهر گرانبهايي (بنام عقل) در طبقه ي دوم داريم. آنرا بردار و ببر!“آنتوني رابينز:

”از روزي كه به چشم خودم در كنار خيابان شاهد صحنه هاي دردناكي از زجر معتادان به الكل و مواد مخدر ديدم، حالم از هر چه مواد الكل دار و معتاد كننده است بهم مي خورد. بعضيها مي گويند آبجو كه مشكلي ندارد. من حتا نوشابه ي غيرالكلي هم نمي خورم چه برسد به آن. بهترين نوشيدني من در تمام ايام حياتم آب هويج و ديگر آب ميوه هاست. نوشيدن و مصرف اين چيزها بنظرم ديوانگيست.

بجاي اينكه بدنبال چيزي براي ريختن توي شكم باشيم، بدن را با مواد سالم تغذيه كنيد. ايرانيها ضرب المثل بسيار مفيدي در اين رابطه دارند. ”عقل سالم در بدن سالم!“ بعقيده ي من زماني الكل به زندگي پا مي گذارد كه عشق كمرنگ شده باشد.“ (زندگينامه ي آنتوني رابينز - مايكل بولداك)انشتين:

”الكل نمي خورم زيرا اعتقادي به مفيد بودن آن ندارم. اما خدا را هميشه شكر مي كنم زيرا اعتقاد به مفيد بودن اينكار دارم.“ديپاك چوپرا:

”موادي كه عقل را از كار مي اندازند، شركايي براي عقل مي هستند. من هيچوقت زندگيم را بدست ماده اي نادان نمي دهم.“حافظ:

اي كه دايم به خويش مغروري ... گر تو را عشق نيست، معذوري

مستي عشق نيست در سر تو ... رو كه تو مست آب انگوريساموئل اسمايلز:

آلوده شدن و ترك كردن آلودگي بسيار وقت گير است. پس بر هر دانش آموزي واجب مي دانم كه از تمام مواد مست كننده و خمار كننده دوري كند. در هر سني كه توانستند با جوان مهربان ازدواج كنند و بقيه ي عمر را در لذت بردن از كتابهاي مفيد بگذرانند. اين روش زندگي تمام بزرگان شرق و غرب بوده است و خواهد بود. ما روشنفكراني داريم كه همه چيز من جمله مضرات مسكرات را زير سؤال مي برند. وقتي به زندگي بزرگان نگاه مي كنم مي بينم به نظر مي آيد اين مسائل براي بزرگان حل شده بوده و غالب آنها بشدت از اين مواد دوري كرده اند. بر من مسلم گشته كه مواد معتاد كننده بسياري از بهترين اوقات را مي توانند بدزدند و براي تركشان نيز زمان زيادي از انسان مي دزدند. بقول ويكتور هوگو: «كسي كه اولين جام شراب را بخورد، راحت تر از كسي كه دومي را هم خورده، مي تواند اين حماقت را ترك كند.» (اعتماد به نفس)فتوا علما در مورد مواد مخدر و الكل:

”استعمال موادمخدر و كليه مقدمات آن از قبيل : كشت ، توليد ، وارد كردن ، صادر كردن ، نگهداري ، حمل ، اختفا ، توزيع ، خريد و فروش ، داير كردن محل براي استعمال ، تشويق افراد به استعمال و همچنين پيشگيري و بازداشتن اشخاص از استعمال ، توليد آلات وادوات استعمال ، مخفي كردن افرادي كه مرتكب اعمال فوق شده اند و از بين بردن آثار ارتكاب اگر به قصد اعتياد مردم باشد يا نتيجه اش آن باشد حرام است .“مولانا:

آن باده .. بجز يكدم .. دلرا نكند بي غم

هرگز نكشد غم را، هرگز نكشد كين را

خمهاست از آن باده .. خمهاست از اين باده

تا نشكني آن خم را .. هرگز نچشي اين را... صالح