۱۳۸۱ دی ۳, سه‌شنبه

اما كسي كه دعا مي كنه رو دست كم نگيرين.