۱۳۸۱ بهمن ۱۶, چهارشنبه

- 41 برنده ي نوبل آمريكايي اعلاميه اي در مخالفت با جنگ عراق امضا كردند... {iPN}

- نامه ي زيباي خانواده ي درگذشتگان شاتل فضايي كلمبيا

- زندگينامه ي ماري كوري

تازگيها فهميدم اين زن بزرگ چقدر مقاوم و «جسور» بوده.

- زندگينامه ي يك فيزيكدان ايراني (نصيرالدين طوسي)

تازگيها فهميدم كه اولين مركز تحقيقات فيزيك نظري و تجربي دنيا تو ايران بوده. تو مراغه. و اينكه مدل خورشيد مركزي رو 250 سال قبل از كپرنيك، خواجه ي خودمون خيلي دقيق كشف كرده بوده و در كتابش نوشته.

- فيلم جديد تشويق براي امروز

-بزودي متن نامه ي كوتاه يك سامورايي ژاپني (كه در اوايل قرن بيستم نوشته شده) را بازنويسي مي كنم.

محمد