۱۳۸۱ بهمن ۲۶, شنبه

ناسا در هفته گذشته يکي از بي نظير ترين تصاوير از کودکي جهان را منتشر كرد.

كسي ميداند ايا دوربين پخش مستقيم از كعبه روي اينترنت هست يا نه؟ مثل هميني كه محمد جديدا از تهران اون بالا گذاشته. اگر چيزي مي دانيد در بخش شما بنويسيد، بنويسيد. مرسي.

اگه چنين چيزي وجود داشته باشه آدم چه راحت مي تونه دلش رو روانه ي خانه ي خدا كنه!

- صالح