۱۳۸۲ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

يك شاخه

در سياهى جنگل

به سوى نور

فرياد مى زند ... (احمد شاملو)

+ در ذهن الهي هرگز «از دست دادن» وجود ندارد. من چيزي از دست نمي دهم.... محمد