۱۳۸۲ تیر ۲۷, جمعه

آيا شما زيبا هستين؟





خانم لوييز هي در كتاب شفاي زندگي،نوشتن:

” كساني كه بيشتر از همه احساس ميكنن چهره ي زشتي دارند،از بقيه زيباترن!!“



اين روزها كسايي كه چهره ي خودشون رو دوست ندارن و خواهان عمل زيبايي هستند خيلي زيادند.اينكه آدم دوستدار زيبايي باشه و دوست داشته باشه زيبا باشه يه چيز ذاتيه، اصلا هم بد نيست.اما چيزي كه هست اينه كه اكثر كساني كه عمل زيبايي چهره رو انجام ميدن،حتي بعد ازعمل هم از قيافه ي خودشون راضي نيستن.



بعضي وقتها شده كه پاي صحبت هاي شيرين و شادي بخش دوستي مي شينيم كه چهره ي خيلي زيبايي هم نداره، اما با ادامه ي صحبتهاش كم كم اون چهره كنار ميره و آدم چيز ديگه اي رو ميبينه...چهره اي كه نميشه زيبايي و دوستداشتني بودنش رو انكار كرد.



يا حتي شده كه به خاطرات شيرين پيرمردي گوش كنيم،كه صورت پر چين و چروكي داره،اما كي ميتونه بگه وقتي به صحبت هاي قشنگ اون گوش ميده چيزي به جز زيبايي ميبينه؟!



البته برعكسش هم پيش مياد،وقتي كه كنار زيبا رويي نشستي كه همه ي حرفهاش از جنس غمه،

ديگه اون حرفها اجازه نميده تو صورت زيباش رو ببيني...



هر چهره اي زيبايي خاص خودش رو داره، زيبايي كه توي هيچ چهره ي ديگه اي تكرار نشده...زيبايي به شكل صورت و خط و خال بستگي نداره،به چيزي ژرفتر و عميق تر از اين حرفها بستگي داره،چيزي كه موندني تره و حتي گذشت زمان و چين و چروك هاي صورت هم روش اثر نميگذاره.پس مطمئن باشيد اون چيزي كه بايد عوض بشه چهره ي شما نيست.



هدي