۱۳۸۲ آبان ۱۳, سه‌شنبه

Joy of Fasting 10وقتي آدم درس خوندنش رو به ده دقيقه ي ديگه موكول مي كنه (و هي عقبتر مي ندازش)، معنيش اينه كه داره يه كار ِ ديگه اي مي كنه كه ازش بيشتر لذت مي بره. خلاصه ترش ميشه اينكه اين آدم داره بابت ِ درس نخوندن، به خودش پاداش ميده! يه پاداشي كه براش لذتبخش تره.اگه ما بتونيم براي مطالعه كردنهاي خوذمون به خودمون پاداش بديم مي تونيم غول ِ جهل رو شكست داديم. بابت ِ درس نخوندن خودمون رو تنبيه نكنيم بلكه بابت ِ خوندن يه آهنگ ِ خوب بذاريم.كدوم پاداش بهتره؟

1- اگه شاگرد ِ اول بشم، يه واكمن مي خرم.

2- اگه اين فصل رو امشب تموم كنم، يه تلفن ِ ده دقيقه اي ميرنم به دوستم و باهاش خوش و بش مي كنم.پاداش ِ دومي چون نزديكتره خيلي خيلي بهتره از اولي. يادمون باشه در تمام ِ ايام ِ زندگي بايد به خودمون هي پاداش بديم تا به رفتارهاي دلخواهمون عادت كنيم.اگه شما بگي اين ده صفحه رو كه خوندم ميرم يه ظرف ميوه ميارم و مي خورم، بعدش درس نخوني و بري تلويريون نگاه كني، يعني اينه كه بايد 10 صفحه رو بكنيش 1 صفحه و پاداش رو هم ده قسمت كني تا كم كم ياد بگيري از درس خوندن هم مثل تلويريون ديدن لذت ببري.يه چيز ديگه هم مهمه. قبل از درس خوندن نخواب. نگو بذار يه كم بخوابم و بعد سر ِ حال پاشم بخونم. سعي من بخوني و بعد بخوابي. اگه بين ِ درس خوندنت و امتحانت حداقل 4 ساعت بخوابي مطالب خوب يادت مي مونه.اينا همه گوشه هايي از كتاب ِ فن مطالعه نوشته ي خانم ليندا فريل انيس ِ.... محمد