۱۳۸۲ دی ۹, سه‌شنبه

Due to the fact that i don't have Farsi editor here, I intend to copy/paste my favorite notes from other weblogs.


از دور به تو مينگرم و آواي کمرنگ شده آنسوي بيابان را با نگاهي حيرت زده دنبال ميکنم ...

تا که نشاني از سرشار بودن لحظه هايم بيايم...

آغوشم باز است و انتظارم ممتد ...

با هر ضربانه کهکشان؛ غرق تر و غرق تر ميشوم ...

نا اميدي شناور در درياي اميدم...

اميد من ...

........ اميد ...

............... اميد ...

.......................اميد...

و بي تو (ey khoda) زندگي چه بي رنگ است ...و بي تو حتي اگر چه مخفي پشت بوته هاي فراموشيه لحظه ها باشي ؛ زندگي به پشيزي هم نمي ارزد!from: Sarapari weblog... Mohammad