۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۸, جمعه

مشکل دنيا اين است که نادان ها بسيار دلگرم هستند و هوشمندان پر از شک و ترديد. – برتراند راسلترديد هاي ما خيانتکاراني هستند که باعث مي شوند با ترس از شروع تلاش، موفقيتي را که بارها ميتوانيم بدست بياوريم، از دست بدهيم. – ويليام شکسپير