۱۳۸۳ شهریور ۱۵, یکشنبه

دهکده ای 100 نفره

اگر جهان یک دهکده 100 نفره بود ...اگر می شد جمعیت کره زمین را به جمعیت یک دهکده 100 نفره تقلیل داد، با یکسان نگه داشتن همه نسبت ها و درصد ها، حاصل، چیزی شبیه زیر می شد:57 آسیایی، 21 اروپایی، 14 آمریکایی (شمالی و جنوبی) و 8 آفریقایی در این دهکده زندگی می کردند. از این عده 52 تن زن و 48 نفر مرد می بودند.70 نفر از آنها غیر سفید پوست و 30 نفر سفید پوست، 70 تن غیر مسیحی و 30 تن مسیحی می بودند.6 نفر از این عده، 59 درصد از کل ثروت جهان را در اختیار می داشتند و هر 6 نفر آمریکایی بودند.

20 تن نیز 80 درصد منابع انرژی موجود را مصرف می کردند و 80 نفر هم پایین تر از سطح کنونی استاندارد مسکن زندگی می کردند.70 نفر قدرت خواندن نمی داشتند و 50 نفر از سوء تغذیه رنج می بردند. 1 نفر، آری فقط 1 نفر، تحصیلات دانشگاهی می داشت و 1 نفر هم مالک 1 دستگاه کامپیوتر بود.وقتی جهان را از یک چنین چشم اندار فشرده ای مورد توجه قرار می دهیم، نیاز به پذیرش، درک و آموزش، پررنگ تر می شود.مطالب زیر نیز جای تامل دارد:اگر امروز با احساس تندرستی بیشتری از خواب بیدار شوید، از میلیون ها نفری که تا پایان هفته نیز دوام نخواهند آورد، سعادتمندترید.اگر هرگز، تنهایی، زندان، زجر و شکنجه، یا گرسنگی را تجربه نکرده اید، از 500 میلیون نفر در این دنیا پیش ترید.

اگر بتوانید بدون ترس از ارعاب، دستگیری، شکنجه یا مرگ، مراسم مذهبی خود را انجام دهید، از 3 میلیارد نفر مردم این جهان خوشبخت ترید.اگر غذایی در یخچال، پوشاکی بر تن، سقفی بالای سر و جایی برای خوابیدن دارید، از 75 درصد مردم جهان ثروتمندترید.

اگر در بانک یا کیف بغلی تان پول دارید و جایی برای استراحت و تفریح در اختیار دارید، از جمله 8 درصد ثروتمندان جهان هستید.اگر پدر و مادرتان هنوز در قید حیات هستند و با هم زندگی می کنند، شما از جمله نوادر هستید.

اگر می توانید این مطلب را بخوانید، 2 بار سعادتمند هستید، یکبار به خاطر اینکه کسی به فکر شماست و این مطلب را به شما داده، و دوم اینکه شما بیش از 4 میلیارد نفری که در این دنیا بی سوادند، خوشبخت هستید.

... هاله--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------