۱۳۸۳ آبان ۲۴, یکشنبه

سلامتي خدا تقديم به دنيا ... تقديم به انسان

به قول شمس تبريزي: «ايام می آيند تا از شما مبارک شوند. مبارک تويي!»بينشي از سنت فرانسيس بياد مي آورم: ” من همه ي كفرهايم را كرده ام و همه ي نامقدسها را بوده ام. اگر خدا مي تواند در من فعال شود پس در هر چيز ديگري هم مي تواند.“چه بكنيم كه از هر طرف تيرهاي غم و اندوه به سمت ِ ما مي آن، تعدادشان هم نامتناهي است و سپري هم نداريم!نگاه مبکني ... همه چيز دشمنه. شهوت تيغيه که آرام آرام و با لذت مي بره. بيماري از هر طرف. به خودت نگاه ميکني. سلولها همه دارن فرسوده ميشن. قلب ضعيف ميشه. همه ي عزيزان دارن ميميرن و داري هي از دستشون ميدي.يوهو ار وسط اين همه شک و بيماري و کثافت و ضعف... اين يه اتفاق ساده نيست که تو اون هرج و مرج... تو اون خر تو خري که سگ صاحابش رو نميشناسه و آجر رو آجر بند نيس... همه جا دزديه... سلول همه ي غذاها رو براي خودش ميخاد... همه و همه دشمن بدن ٍ آدمن و وحشيانه محاصرش کردن (مثل بره اي که يه گله گرگ محاصرش کردن و زنده زنده ازش ميکنن و ميخورن.... جلوي چشماش)... تو شرايطي که بشر به سنگ دعا ميکنه و کمک ميخواد ازش .. از ستاره ها کمک ميخواد که نجاتش بدن..يه فرياد يوهو بلند ميشه .. سلام ٍ خدا بر دنيا ... بر انسان ...همه ساکت ميشن و آرام آرام زوزه ميکشن. دوباره با قدرت بيشتر از ته تاريکي: سلام ٍ خدا بر دنيا ... بر انسان ...همه ميخوان فرار کنن اما پاشون حرکت نميکنه. براي بار سوم ميگه. همه گرفتار شدن. از اون ته يه بار ديگه اعتماد به نفس و اقتدار: سلام ٍ خدا بر دنيا ... بر انسان ...همه چيز شروع به طواف به دور انساني ميکنن که تا چند دقيقه ي ديگه ميخواستن تکه تکش کنن. حالا به واسطه ي اون صداي نارنين اتفاقي افتاده.گوش کن.... سلامتي خدا تقديم به دنيا ... تقديم به انسان ...و خانم کتلين رين گفت:

«در اعماق تاريکي و سکوت

ناگهان صدايي بلند شد:

آه ... عشق ِ من ..»آه ... چقدره امنه .. شکر .. چقدره امنه ...Listen to this music

Mohammad

--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------