۱۳۸۳ دی ۶, یکشنبه

مسیح

مسیح نماد مهر و رنج و آزادی و عشق و درستی بوده و هست؛ هیچ روزی نیست، و نیز هیچ ساعتی که قلب‌ها سرشار از مهر و شوق نسبت به او نباشد.ایرانیان هم در انتظار او بودند که همزمان با ستاره‌ی شرقی متولد شود. داستان جستجوگری ایرانیان را در باب دوم انجیل متی می‌خوانیم :"چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از شرق اورشلیم آمده، گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا که ستاره‌ی او را در شرق دیده‌ایم و برای پرستش آمده‌ایم. "این ایرانیان که در متن ترجمه فارسی انجیل از آنان با تعبیر مجوس یاد شده، در متن انگلیسی رسمی برای آنها از واژه‌ی Magi استفاده شده‌است؛ در توضیح این کلمه هم گفته‌اند که Magi یعنی ستاره‌شناسانی که از سرزمین بابل یا عربستان آمده بودند (Holy Bible - صفحه‌ی 51)ایرانیان به استثناء تقویم خورشیدی که دقیق‌ترین تقویم دنیاست و نیز کلمه‌ی Magi که همان کلمه مغ است و سابقه‌ی تمدن‌سازی که داشتند، در جستجوی مسیح بودند چنانکه سالها بعد، سلمان فارسی هم در جستجوی پیامبر اسلام بود. باب 2 انجیل متی سند روشن پیشتازی ایرانیان در قلمرو دانش و جستجوی معنویت است.source