۱۳۸۳ دی ۲۷, یکشنبه

اخبار ناراحت کننده سوختن 16 بچه دبستانی تو شعله های آتش ... باز سندی هست به بی توجهی و بی سوادیه مسئولین ... نگه داشتن گالن های نفت تو کلاس ها ...وقتی عقل نیست جان در عذابه .. تو چنین شرایطی از خود گذشتگی معلم مدرسه هم بی فایده بوده ... چون همراه با بی تجربگی و نادانی بوده ...باید یقه کسانی رو گرفت که با بی درایتی کسانی رو سر پست و مقام می گذارند که سواد ندارند ... کسانی که عوض روشن کردن مردم و یاددادن راههای محافظت از خودشون و خانواده هاشون ... همه امکانات رو به باد می دن ... فقط بلدن جوونها رو دو سال به عنوان سربازی نگه دارن ...باعث تاسف ... بچه های بی گناه تو آتش می سوختن و کمک می خواستن ..!نمی دونم ... راه پیش گیری چیه ... ولی به نظر من تشکیلاتی مثل پیشاهنگی اگه همه گیر باشه ... و از راهی که داره و تو خیلی کشورها با موفقیت اجرا شده منحرف نشه ! ... می تونه اثر خوبه در آموزش عموم مردم و بچه ها برای مقابله با خطرات پیش بینی نشده داشته باشه ...Source: hodak

mohammad