۱۳۸۳ بهمن ۷, چهارشنبه

پیام معجزه آسای آب

موسیقی،رقص،آواز خوندن ،قدم زدن توی دشت،شناکردن،نگاه کردن به طلوع و
غروب خورشید و...... چه تاثیری روی ما می ذاره؟هر کسی به شکلی اینو تجربه کرده وشاید!! نیاز به سوال نداره .
اما همین موسیقی،رقص و............روی اجسام مادی هم تاثیر گذاره؟این سوالی که یک دانشمند
خلاق ژاپنی از خودش پرسیده.
ایا مفاهیم انسانی بر روی ملکول های اب تاثیر گذارند؟
آسمانا چند گردی؟ گردش عنصر ببین
خاک مست و اب مست و باد مست و نار مست
marjan