۱۳۸۳ دی ۲۵, جمعه

یک جور دیگه بخودمون نگاه کنیم

فکر می کنيد چند درصد بدن انسان فضای خالی است؟ بله فضای خالی به معنی مطلق مادی! يعنی فضايی که در آن هيچ ماد ه ای ،حتی
ذره های زير اتمی نيز نباشد .عجله نکنید.چشماتون ببندید وخودتون تخمین بزنید چند درصد؟
حالاجوابی که تو وبلاگ رشد فیزیک خوندم
برای رسيدن به پاسخ لازم نيست راه درازی برويد و محاسبه های پيچيده ای انجام دهيد.همان طور که می دانيم فاصله ی بين الکترون ها تا هسته ی هر اتم بيش از ده هزار مرتبه از شعاع هسته بزرگ تر است. به عبارت ديگر اگر حجم هسته را يک واحد در نظر بگيريم ۱۰ به توان ۱۲ برابر اين حجم در هر اتم فضای خالی است.حال اگر فضای خالی بين اتم هايی که مولکول های بدن را می سازند و همچنين فضای خالی بين مولکول هايی که ياخته های بدن را می سازند را در نظر بگيريد و همين طور ادامه دهيد خواهيد ديد که ۹۹۹۹۹/۹۹ درصد از بدن انسان فضای خالی از ماده است!

مرجان