۱۳۸۳ اسفند ۴, سه‌شنبه

گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی
روی بوم ما نشین
بارون میاد خیس میشی
برف میاد گوله میشی
میفتی تو حوض نقاشی
kosoof
یکسری به کسوف بزنید
یکی طبیعت رو اورده
جلوی چشمون،چه خوبه
با دیده یک عکاس به
دورو بر مون نگاه کنیم
طبیعت ما رو دوست داره
ما هم اونو دوست داریم
marjan