۱۳۸۳ بهمن ۳۰, جمعه

ایا شما فردی جدی و قاطع هستید ؟

امروز را با پرسه زدن تلف می کنید تا این که فردا دوباره این کار را از سر می گیرید و روز بعد سستی بیشتر.هر تردید و دودلی یک تاخیر به دنبال دارد .و روزها با تاسف از روزهای از دست رفته تلف می شود.ایا شما فردی جدی و قاطع هستید ؟ اگر چنین است همین لحظه را دریابید.جسارت دارای نبوغ؛ قدرت و اعجاز است.تنها کافی است برخیزید و وارد میدان کارزار زندگی شوید،تا کار کامل شود وبه پایان برسد.
یوهان ولفگانگ گوته

ترس ،دودلی وتردید رو از خودمون دور کنیم .فقط یه کم جسارت لازمه کافی شروع کنیم اونوقت همه چی در مسیر اراده ما قرار می گیره.به امید خدا

marjan