۱۳۸۳ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

اولين تلاش ها براي زياد شدن

Example


همه ي ما عكس هاي بچگي مون رو دوست داريم. نگاه كردن به اون ها احساس خوبي
به آدم ميده. خودت رو مي بيني كه چقدر تغيير كردي و بزرگ شدي. مي بيني كه چقدر كوچولو و ناتوان بودي.
به عكس بالا خوب نگاه كنيد.
عكس بالا عكس بچگي من و شما است. وقتي قدمون فقط به اندازه چندين ميكرو متر بوده.
خوب نگاهش كنيد!
اين عكس از اولين تلاش هاي انسان براي زياد شدن گرفته شده.
از اولين تقسيم سلولي جنين انسان. اون سلول كوچولو توي حافظه ي خودش يه عكس زيبا از خودش داره با تمام جزئيات. و حالا از يك سلول شده 2 تا. و داره مستقيما و فعالانه به سوي انسان شدن پيش مي ره.
نگاه كنيد ببينيد چه جسارتي به خرج داده!!
يعني ما يه روزي همچين اراده ي عظيمي داشتيم و خودمون هم خبر نداشتيم؟!

...هدي