۱۳۸۳ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

چقدر بعضی وقتا سنگدل میشیم

تصمیم دارید مسافرت برید؟عالیه؛بهتون خوش بگذره
اما شما رو به خدا هوای درختا وجنگل ورودخونه ها رو داشته باشید.
یه کاری نکنیم که از دیدن ما بیزار بشن
مرجان