۱۳۸۴ خرداد ۲۳, دوشنبه

قانون بقای دردسر


با سلام و درود

اگه اجازه بفرمائید امروز میخواهم راجع قانونی مهم در زندگی براتون صحبت کنم که کاشفش خودمم و اسمش رو قانون بقای دردسر گذاشتم . این قانون بر سه اصل ذیل استوار است

اصل اول : میزان دردسرهایی که ما در زندگی با آنها مواجه هستیم میزان ثابتی است و در طول مدت زندگی صرفا این دردسرها از نوعی به نوعی دیگر تغییر می یابند

اصل دوم : هرگز دردسرهای ما پایان نخواهد پذیرفت و اصولا هدف غایی ما از زندگی پایان دادن این دردسرها نیست بلکه تجربه کردن این دردسرها به جهت دریافتن قوانین الهی است

اصل سوم : انسانهای سعادتمند کسانی هستند که دردسرهای زندگیشان را به میل و سلیقه خودشان تعیین و انتخاب میکنند

باور کنید من که از وقتیکه به صحت این قانون پی بردم، دیگه میخوام دست از شکایت از مشکلات و سختیهای زندگی بردارم و دیگه از آنها فراری نباشم. من دارم سعی میکنم که دیگه منتظر نایستم تا دردسرها من رو انتخاب کنند بلکه میخوام این من باشم که دردسرهای زندگیم رو به میل و سلیقه خودم طراحی و انتخاب میکنم

شاد و پیروز باشید
هادی

1 نظر:

سحر گفت...

همه چیز در زمان دقیق و صحیح خود روی می دهد
خداوند هر از گاهی برنامه های ما را بر هم میزند تا برنامه های خود را بر قرار کند

نباید در برابر سختی ها مقاومت کرد زیرا مقاومت سختی را تقویت می کند.در برابر دشواریها مقاومت نکنید بلکه آنها را بپذیرید.باید دانست هر چه را که بپذیریم متحول می شود .هر چیزی تا زمانی باقی می ماند که هدفی دارد و در نهایت رنج به عشق تبدیل می شود مشروط به آنکه با این نگرش جدید به رنج بنگرید .این راز بزرگ زندگیست!