۱۳۸۴ تیر ۶, دوشنبه

رسیدن، هنر گام زمان است

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
هوشنگ ابتهاج

موسیقی

دستگاه سه گاه ، سه گاه لا کُرُن ،به ترتیب در گوشه های درآمد سه گاه ، زابل ، مویه ، مخالف ، مخالف به مغلوب ، فرود از مخالف

SOURCE

ای نوع بشر تا کی به ابناء بشر
سودی ندهی ای نخل بی بار و ثمر

تصنیف اصفهان ،
موسیقی از علی اکبر خان شهنازی.
نوت آن را از اینجا دریافت کنید.

موسيقي

SOURCE

این همه آشفته حالی ، این همه نازک خیالی
از تو دارم از تو دارم

تصنیف شور
ساخته استاد علی تجویدی.
نوت آن را از اینجا دریافت کنید.

موسیقی

SOURCE

اشخاص عادي با تجربه اولين شكست دست از تلاش برمي‏دارند به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها با يك «اديسون» رو به رو هستيم. (ناپلئون هيل)

همت اگر سلسله جنبان شود
مور تواند كه سليمان شود
حافظ

Mohammad