۱۳۸۴ مرداد ۲۰, پنجشنبه

با چه عنوانی...

اول بار که به حج رفتم , خانه ایی دیدم . دوم بار که به خانه رفتم خداوند خانه را دیدم , سوم بار نه خانه دیدم و


نه خداوند خانه . یعنی چنان در حق گم شده بودم که هیچ نمی دانستم . اگرمی دیدم , حق می دیدم

تذکره الاولیا عطار فصل بایزید بسطامی

مهزاد

1 نظر:

Anonymous گفت...

chera shefa in shekly shodeh?