۱۳۸۴ مهر ۲۱, پنجشنبه

نذر

joy of fasting 9
------------------------

ماه مبارک زمضان وقتي که توش بخشش نباشه ابدا مبارک نيست. يه ماهيه مثل سپتامبر و جمادي الثاني! در ماه رمضان بیمارستان‌ها کمبود خون دارن. اهدای خون روزه را باطل نمی کند.

«هم اكنون پايگاه‌هاي انتقال خون از ذخاير كافي برخوردار نيستند و نيازمند اهدا خون داوطلبان هستند.» مدير عامل سازمان انتقال خون ايران

الپر بيشتر نوشته.
... محمد