۱۳۸۴ آبان ۳۰, دوشنبه

شازده کوچولو (قسمت آخر)

ابن قسمت را فقط بايد شنيده شود. قادر نيستم به نوشتنش ادامه دهم. بشنويد قسمت شازده کوچولو را در قالب پادکست ششم شفا

آنتوان دوسن اگزوپري اين داستان را در خلال جنگ جهاني دوم نوشت. او خلبان هواپيماي جنگي بود؛ براي دفاع از مردم بي گتاه. و بالاخره ۳۱ جولاي ۱۹۴۴ گلوله ي ضد هوايي کشتي؛ او را در هوا زد و تازگيها لاشه ي هواپيمايش را از اقيانوس بيرون کشيدند.

«يكشنبه با هواپيما چرخي زدم، پرواز خوبي داشتم، اين نوع سرگرمي را مي پرستم. نمي تواني تصور كني تنهايي و آرامشي را كه در ارتفاع چهار هزار متري از سطح زمين به انسان دست مي دهد؛ فقط تويي و يك موتور. »

حتما حتما حتما قسمت آخر شازده کوچولو رو بشنويد. بسيار بسيار مهمه. بي نهايت با شکوهه. بي نهايت پرمعناس...

... محمد