۱۳۸۴ آذر ۲۵, جمعه

پادکست ۹ شفا

ممنون از نظرات بسيار خوب ِ همه. ممنون از انتفادات ِ سازنده. گاهي تند و گاهي ملايم اما همه سازنده. پادکست ۹ شفا آماده است. اميدوارم چون براي شما ساخته ميشه؛ شما لذت ببريد. باز هم نياز به راهنمايي شما دارم براي بهتر کردن کاز در آينده.

... محمد