۱۳۸۵ فروردین ۲۵, جمعه

گرفتن حق رو باید ظریف انجام داد

در اینکه حق گرفتنی است شک نکنیم. کسی نمیاد به ما حق رو دو دستی تقدیم کنه مگر اینکه اون شخص از بزرگان باشه. اما گرفتن حق رو باید ظریف انجام داد. اگه یک کلمه ی اضافه و یا تهدید آمیز یا تحقیر کننده در کلمات آدم باشه جوری می تونن ازش ماجرا درست کنن که هم حقه از بین بره و هم جریمه بدی.

... محمد