۱۳۸۵ تیر ۴, یکشنبه

فوتبال

آقا آلمان چه کرده. روز به روز بهتر میشن و سرِ حالتر. خیلی صفا می کنم با کلیزمن. این بشر چه می کنه با این تیم ِ بی ستاره. من اولین باز که دیدم گفتم آلمانی ها حذفن. اما هی بازیشون بهتر شد و هی داره بهتر میشه. یه بازی در پیشه حساس و زیبا. بازی ِ آلمان و آرژانتین. باید دید و باید لذت برد.

اما امروز انگلیس و اکوادور. باید بزنده داشته باشه. خدا کنه مربی انگلیس یه ذره به بچه ها سانتر کردن از جناح ِ راست رو پیشنهاد کنه. امیدوارم انگلیس با بازی ِ موزیانه و زیباش ببره.

اما پرتقال و هلند. من امیدوارم پرتقال حذف شه. هلند رو نباید دست ِ کم گرفت.
باید دید و لذت برد.

امروز هم به آرزوم رسیدم. بعد از کلی دویدن به حد ِ انفجار رسیده بودم از گرما و بعد .... یه بطری آب ِ گرم رو ریختم رو سرم و ازش خوردم.!!! وای چه حالی میده. از این به بعد به خاطر آب خوردن هم که شده ورزش رو سفت می چسبم. من بسکتبال رو دوست دارم و دویدن.

... محمد