۱۳۸۵ آذر ۷, سه‌شنبه

جشنواره ی شفا

9 روز روزه ی فکری - روز اول

هستید با من. اگه هستید قول بدید در کامنت.

امروز با قانون ِ اول ِ دکتر وین دایر، عارف و روانشناس.

راز ِ اول:
ذهنی داشته باش که باز باشه به روی همه چیز و به هیچ چی نمی چسبه.

The First Secret:
Have a mind that is open to everything and attached to nothing.


ببینید:صدای دکتر دایر رو بشنوین. از اینجا

توضیحات:
خدا یه ماشینی نیس که آرزو بر آورده کنه. خدا بخشی از خودته. یه قدرت ِ بی حد (حد ندار) در تو. نترس! تو خدا نیستی. هیچ کس خدا نیس. بلکه همه دریچه ای به سوی خدا اند. دریچه رو وا کن. فکری که همیشه بازه آرامه. به همه ی احتمالات. نذار به دام بیفتی با یک فکر ِ مایوس کننده. معجزه ی واقعی وقتی رخ میده که واقعا باز هستی به همه چی. به چیزی نچسب. تسلیم می کنم خودم را به حقیقت ِ محض اگر احساس کنم حقیقت است.

... محمد

پی نوشت: ای کاش یکی پیدا میشد یه نسخه ی ایرانی از این قوانین میساخت با موزیک ِ قشنگ ِ خودمون و زبان ِ فارسی. اگه می تونید بسم الله. به خودتون کمک کنین.