۱۳۸۵ آذر ۹, پنجشنبه

جشنواره ی شفا - روز اول

فکری داشته باش که به روی هر چیزی باز باشه.
Have a mind that is open to everything

یه ذهن ِ باز، آزاد از قضاوت کردن.این را امروز تجربه کن. به این وسیله به فکرهایی که می کنی توجه می کنی. قبل از قضاوت کردن تو فکری می کنی. اون فکر خیلی مهمه که شناسایی بشه. یه فکر ِ خیلی خیلی کوچولو درست قبل از قضاوت کردن و ترسیدن از چیزی بوجود میاد. اون فکر رو شناسایی کن.

فکر ِ قدرتمند ِ ما ما رو وادار می کنه که به چیزهایی فکر کنیم. درگیر بشیم با چیزی.
با فکر ِ باز می تونی فکری که دوستش داری رو انتخاب کنی. به فکر کردنت مسلط میشی.

امروز قبل از هر واکنشی ابتدا اون فکر کوچولوه رو که بسیار بسیار سریع میاد تو سرت و رد میشه سریع و پشت ِ سرش واکنش ِ همیشگیت سر و کله اش پیدا میشه رو شناسایی کن.

تمام ِ این فکر ها و فکر های منفی ِ بعدش را تا حدی که تشخیصشان دادی بنویس.

... محمد