۱۳۸۶ فروردین ۳۱, جمعه

چطور پست نباشیم

1- دلیل ِ خشمت را بیاب.
ناراحتی چون دوستش داری؟ یا حسودیت میشه؟ یا نمی تونی نقطه ی مثبتی ببینی در این مورد؟

2- یه کش دور ِ دستت ببند. هر وقت خواستی چیزی بگی به کسی که پستیت رو نشون میده اون کش رو بکش تا هیجان ِ اون موقعت رو کم کنی.

3- هر توهینی که خواستی بکنی را به یه تعارف تبدیل کن

4- برای مثال بجای گفتن ِ اینکه حالم رو می گیری بگو همیشه اینقدر اعتماد به نفس داری که جالبه برام

5- پیرهنت زشته میشه پیرهنت جدیده یا از این پیرهن ها کم هست تو بازار یا یه چیز ِ دیگه

6- انتقادت رو اینجوری ساندویچ کن. یه تعریف بعدش وسطش یه چیز ِ سازنده و یه تعارف ِ دیگه

7- احساسات ِ مردم رو در نظر بگیر. اگه نمی تونی چیز ِ خوبی بگی اصلا چیزی نگو

8- خودت رو جای دیگران بذار

9- اولین هیجان ِ منفیت رو سریع برعکس کن. خواستی فحش بدی برش گردون به تعریف و تمجید

10- بدان که دنیای اطرافت بزرگه و از تو بهتر و قوی تر و خوبتر هم همیشه هست

11- قبل از اینکه بفهمی چیزی رو شروع نکن به قضاوت

12- خودت رو چک کن. بپرس از خودت که آیا این چیزی که من میگم دارم به بهترین نحوه ای که می تونم دارم می گمش؟

13- اگه کسی رو دوست نداری، بهش محبت کن و بهش کمک کن. نگو بهترین کمک بهش قهر کردنه باهاش.

14- پست مباش و پستی مکن و پست ها رو دوست نداشته باش اما با پستی باهاشون رفتار نکن. خوبی نفوذی داره که بدی نداره. خوبی سوراخ می کنه فکرهای بسته رو.

... محمد