۱۳۸۶ خرداد ۲۱, دوشنبه

خودت رو از لجن ِ متعفن ِ جهل و تکرار بیرون بکش.

بالا ببر درکت رو از عرفان. تو از مولانا بالاتری. بالاتر از او رو ببین. از حافظ بالا برو و روز شانه هاش بایست و جایی رو ببین دورتر. نگو اونها آخرش هستن. نه. اگه خدا فکر می کرد که 800 سال پیش بشر به اوج ِ تکامل رسیده کار ِ بی هوده ی آفرینش ِ این همه آدم رو ادامه نمی داد. او هنوز می خواد کسی بالاتر بره. کسی از ایران نوبل ِ علمی بگیره. تو بری و ببینی چشم چیه؟ ستاره چیه؟
پاشو، خودت رو از لجن ِ متعفن ِ جهل و تکرار بیرون بکش. هر جا هستی موقتیه. بهترین استفاده رو بکن از زمان و مکانت.

ببینید تونی رابینز رو.جوانی که با تکیه به دانایی داره واقعا نکات ِ مهمی از بشر رو به همه یاد میده و ظرفیت های من رو بیشتر می کنهبشنوید دکتر وین دایر رو در سال 2007. نکته: تصویر ثابت است و فقط صدا دارد..نکته:
گوش به حرف شارلاتان هایی که در همه ی کشورها ادعای موفق کردن دارند و کلاس می گذارند رو نخورید. از کسی یاد بگیرید که در عمل موفقه. از این آدم ها در ایران وجود داره. کافیه بگردید و پیداشون کنید. من هرگز گوش به حرف ِ یوگایی ها، از این آدمهایی که میگن بدن چاکراه ِ انرژی داره و ... نمی دم. موفقیت و حرفی کهمن دنبالش هستم از این مزخرفات عاری تره و پاک تره.

پیامبر میگه: سائل العلما، خالط الحكما و جالس الكبرا یعنی از بهترین ها بپرس، با بهترین داناها قاطی شو و با بزرگان نشست و برخاست کن. فرقی نداره پول دار یا بی پول. اصلا پولش مهم نیست. الان ببین دوست هات کین؟ آیا بین ِ دوست هات کسی رو داری که می خوای مثل ِ او بشی؟ خودت بگو اگه کسی آرزوش کشف ِ تازه ای باشه و همه ی دوست هاش . کسانی که باهاش نشست و برحاست می کنه آدم های ضعیفی باشن چند بار آرزوش یادش میره در یک ماه؟
ما باید حداقل سه تا دوست ِ محکم داشته باشیم که در راستای آرزوهامون هستن و بقیه هم دوست های خوبی که شاید ما روی اونها با عمل تاثیر میذاریم.

... محمد