۱۳۸۶ خرداد ۲۵, جمعه

شما خود معمار زندگیتان هستید!


جری مدیر یک رستوران است.او همیشه در حالت روحی خوبی به سر می برد.هنگامی که شخصی از او می پرسد که چگونه این روحیه را حفظ می کند.معمولا پاسخ می دهد: اگر من کمی بهتر از این بودم دوقلو می شدم.
هنگامی که او محل کارش را تغییر می دهد، بسیاری از پیشخدمت های رستوران نیز کارشان را ترک میکنند تا بتوانند با او از رستورانی به رستوران دیگر همکاری داشته باشند؛زیرا جری ذاتا فردی روحیه دهنده است.
اگر کارمندی روز بدی داشته باشد، جری همیشه هست تا به او بگوید که چگونه به جنبه مثبت اوضاع نگاه کند.
یک روز به سراغ او رفتم و پرسیدم: من نمی فهمم! هیچ کس نمی تواند همیشه آدم مثبتی باشد؛ تو چطور اینکار را میکنی؟
جری پاسخ داد : هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم، به خودم می گویم: امروز دو انتخاب دارم؛ می توانم در حالت روحی خوبی باشم و یا می توانم حالت روحی بد را برگزینم. من همیشه حالت روحی خوب را انتخاب میکنم؛همچنین هر وقت که اتفاق بدی رخ می دهد، می توانم انتخاب کنم که نقش قربانی را بازی می کنم یا از آن رویداد درس بگیرم!
گفنم: اما این کار همیشه به این سادگی نیست!
جری گفت:همین طور است!
.............................................
کل زندگی انتخاب کردن است.وقتی شما همه موضوعات اضافی و دست و پا گیر را کنار می گذارید؛ هر موقعیتی،موقعیت انتخاب و تصمیم گیری است. شما می توانید انتخاب کنید که چگونه به موقعیت ها واکنش نشان دهید.شما انتخاب میکنید که افراد چطور حالت روحی شما را تحت تاثیر قرار دهند. شما انتخاب میکنید که در حالت روحی خوب یا بد باشید.
این انتخاب شماست که چطور زندگی کنید!
.
میلاد