۱۳۸۶ خرداد ۲۸, دوشنبه

...!


گویند بایزید به خداوند گفت : خدایا می خواهم که از تو هیچ ، نخواهم .

و خداوند گفت :

باز هم خواستی !

.

تذکره الاولیا_عطار