۱۳۸۶ خرداد ۲۰, یکشنبه

Why not

آنتونی رابینز

With Anthony Robbins in 20 minutes
سمیناری با مدیران شرکت بی ام وIn Larry King's interview,
چرا یادمان می رود آرزوهای شخصی مان؟


از آنتونی رابینز چه یاد گرفتید؟