۱۳۸۶ مرداد ۲۷, شنبه

راه هاي بيان رنجش و انتقاد

هرگز رنجش خود را پنهان نكنيد زيرا رنجشهاي كوچك در روح ما انباشته مي شوند. سرانجام چنين وضعيتي خوشايند نيست . باعث رفتارهاي انفعالي و بدي ميشود هر سيستم حرارتي يك ترموستات دارد ، ترموستات روان ما نيز تخليه دروني است ،‌وقتي يك ديگ زود پز بي صداست ،‌خطر انفجار در پيش است

آيا بهتر نيست با آشنايي با شيوه تخليه فشارهاي رواني تنش هاي دروني انباشته در روحمان را از بين ببريم ؟

با گفت و شنود مي توان هر رنجش و دلخوري را از خود دور كنيم به شرطي كه به راه هاي بيان رنجش آشنايي داشته باشيم .

فن گفتگو

همصحبت شدن ميتواند درهاي آشتي را بگشايد . گاه خجالتي بودن باعث مي شود براي رفع دلخوري پيشقدم نشويم ، گاه از واقعيت فرار ميكنيم و صورت مسئله را پاك ميكنيم ، گاه بطور حيرت آوري سعي داريم ديگران را شبيه خودمان كنيم .

بايد دست از خودخواهي برداريم ،‌بايد بپذيريم را بطه اي مورد پسند و معقول است كه بر حسن احترام به عقيده و گفتار طرف مقابل باشد .ديگران را همانطور كه هستند قبول كنيد .براي اينكه به خواسته هاي منطقي ما توجه شود بايد به خواسته هاي ديگران احترام بگذاريم .بايد به شيوه اي پسنديده با هم حرف بزنيم اگر با يكديگر حرف نزنيم ديگران از كجا بدانند ما چه خواسته اي داريم ؟

فن دلخوري

رنجش ، دلخوري ، شكايت فراوان است . اگر چنين نباشد بايد نگران بود زيرا به يقين رابطه به سردي گراييده و طرفين نسبت به هم بي اعتنا شده اند . اما آنچه مهم است نحوه برخورد با مشكلات است .هر گفتگويي آدابي دارد و اگر به همه نكاتش توجه شود پاياني خوش خواهد داشت .

اما اگر با پيش بيني و سياست از پيش تعيين نشده اقدام به شكوه و شكايت كنيم ،‌چه بسا وضع از آنچه هست بدتر شود .

-پيش از آنكه دلخوري را مطرح كنيد آن را روي كاغذ بياوريد به اين ترتيب سهم خود را در پيشامد مربوطه بهتر خواهيد ديد

-نوشتن ماجرا از ابتدا تا انتها باعث آرامش نسبيتان مي شود و در عين حال با نوشتن ماجرا به علتهاي آن بهتر واقف مي شويد

-پيش از صحبت سعي كنيد خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد ،‌با اين كار بهتربه مشكلات او پي ميبريد

-در ابتداي صحبت تاكئيد كنيد قصد شما از مطرح كردن رنجش رسيدگي به حسن تفاهم است زيرا قهرهاي طولاني و جدال راه به جايي نمي برد ،‌پيشاپيش يادآوري كنيد شايد اصل ماجرا يك سوءتفاهم باشد و قصدتان از صحبت رفع آن است

سعي كنيد از نكات مثبت و كارهاي اخير او يا آنچه از او پسنديده ايد صحبت كنيد تا فضاي مذاكره صميمي شود

با لحني مهربان و دوستانه صحبت كنيد در تمام مدت گفتگو مراقب باشيد عصباني نشويد و مراقب لحن كلامتان باشيد

تاكئيد كنيد ممكن است مقصر اين ماجرا خودتان باشيد بنابراين محض رفع دلخوري اقدام به صحبت كرده ايد

اگر تقصيري داريد حتماً آن را به زبان آوريد و پوزش بخواهيد . اين كار شما جو گفتگو را بهبود مي بخشد و طرف مقابل فكر

نمي كند محاكمه اي در كار است در ضمن او نيز به نوبه خود آماده پذيرفتن اشتباهاتش مي شود .

ضمن حل مسائل سعي كنيد حرفهايتان را با زخم زبان ، كينه ،‌تمسخر ، و تخطئه بيان نكنيد زيرا وضع را بدتر ميكند .

يك گفتگوي خوب از ارعاب و تهديد به دور است

هرگز مثالي از ديگران برايش نياوريد و او را با ديگران مقايسه نكنيد سعي كنيد او را با خودش يعني خطاي احتماليش را، با رفتار خوب خودش در موقعيتي ديگر مقايسه كنيد .

از دلخوري ها و رنجش هاي كوچك شروع كنيد و از گذشته هاي دور ياد نكنيد

پس از رفع دلخوري او را وادار به اعتراف به خطايش نكنيد و اينكه از شماعذر خواهي كند .اين غرورش را ميشكند و او را جري ميكند

از يكدنگي و لجاتت بپرهيز يد و اگر موردي در آن جلسه حل نشد گفتگو را به بعد موكول كنيد

به هر شكلي كه ميتوانيد رفع دلخوري را جشن بگيريد با هديه دادن و يا هر چيزجزيي مورد نياز طرف مقابل

دكتر علي اصغر كيهان نيا -مجله روانشناسي اجتماعي