۱۳۸۶ مرداد ۲۴, چهارشنبه

عقاب بودن رو باور کن


روزی سرخپوستی تنها در جنگل گردش می کرد.

او یک تخم عقاب را در زمین دید وبه خیال اینکه یک تخم مرغ معمولی ست آن را در لانه ی یک مرغ گذاشت.

جوجه عقاب نیز همانند دیگر جوجه های مرغ از تخم بیرون آمد ومانند آنها شروع به دانه خوردن وراه رفتن کرد. یک روز زیبای بهاری عقاب کوچک که اندکی بزرگتر شده بود متوجه ی پرواز پرنده ی زیبا و با شکوهی در آسمان شد. [از مامان مرغه] پرسید این چه پرنده ایست؟

مرغ با مهربانی پاسخ داد این یک عقاب است. زیبا ترین و قدرتمند ترین پرنده ی دنیا. عقاب کوچک با خود اندیشید که چقدر خوب بود اگر او هم عقاب بود و می توانست مثل عقاب پرواز کند اما چون باور داشت که یک جوجه مرغ معمولیست خیلی زود همه چیز را فراموش کردو تمام عمرش مانند یک مرغ خانگی زندگی کرد.

جایی در مغز ما هست که سال هاست در آن بذر های موفقیت خفته اند. حال آنکه اگر این بذر ها را در مغز خود فعال کنیم، با قدرت جادویی رشد خود می توانند ما رو به اوج برسونند.

اگه می خوای موفق بشی اما فکر میکنی تواناییش رو نداری، فراموش نکن ذهن نیمه هوشیار تو نمی تونه فرق بین افکار منفی و مثبت رو تشخیص بده. تنها معیار ِ اون افکاریه که بیشتر در موردش فکر میکنی.

اگه بیشتر به موفقیت فکر کنی ضمیر نا خود اگاه تو شرایط بیرونی و درونی رو طوری تغییر میده که به خواسته ات برسی. فراموش نکن که اون کوره نمیتونه میزان دارایی و یا کمبود های مالی تو رو ببینه. اون فقط و فقط احساس میکنه. به هر موضویی بیشتر فکر کنی اون رو در درون شما به صورت یه قانون در می آره .

پس تحت هیچ شرایتی از درون شکست نخور و غیر ممکن رو از فرهنگ ِ لغات ذهنت برای همیشه پاک کن.
.

شهرزاد

منبع

Excerpt: Don't focus on your disabilities. Focus on your desires and you will get them.