۱۳۸۶ مرداد ۱۷, چهارشنبه

خدا ریچارد فاینمن را انتخاب کرد

جانب عشق عزيز است
فرو مگذارش

ریچارد فاینمن (1988-1918) که به خاطر کارش در "نظریه ی الکترودینامیک کوانتومی" در سال 1965 جایزه ی نوبل فیزیک را گرفت، به خاطر نگاهش به دنیا در دنیای فیزیک افسانه است.

هیچ چیز را پذیرفته شده نمی دانست. خودش همه چیز را در می آورد . اغلب هم درکی تازه و ژرف از رفتار طبیعت و روشی بسیار ساده و دلچسب برای توصیف آن می یابد فاینمن به خاطر شوقی که برای توضیح فیزیک به دانش جویان دارد هم معروف است.

«دین فرهنگی از جنس ایمان است، علم فرهنگی است از جنس شک.»

«می‌توانید اسم یک پرنده را در تمام زبانهای دنیا یادبگیرید اما وقتی این کار به پایان رسید، شما دقیقاً هیچ چیز در مورد آن نمی‌دانید...پس بیایید به پرنده نگاه کنیم و ببینیم که چه می‌کند. این مسئله است که مهم است. من خیلی زود تفاوت میان دانستن نام یک چیز و شناختن آن چیز را آموختم.»

«می‌توانم با شک و عدم‌قطعیت و ندانستن زندگی کنم. فکر می‌کنم زندگی با ندانستن جالب‌تر است از دانستن پاسخ‌هایی که ممکن است اشتباه با

His Noble Prize

. روحش شاد

Excerpt:I personally like Richard Feynman a lot. Much more than many others. He says something that I don't understand very well but I like it: "Every thing I need I try to figure out what it really means, what it's really saying. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing
something."