۱۳۸۶ مهر ۱۵, یکشنبه

چه کسی بود صدا زد سهراب؟به یاد سهراب و 15 مهر روز میلادش

با توام ای سهراب
ای به پاکی چون آب
یادته گفتی بهم :

تا شقایق هست زندگی باید کرد
نیستی سهراب که ببینی ، شقایق هم مرد
دیگه با چی کسی رو دلخوش کرد
یادته گفتی بهم :
اومدی سراغ من نرم و آهسته بیا
مبادا ترکی بردارد چینی نازک تنهایی من

اومدم آهسته ...نرمتر از یک پر قو
خسته از دوری راه ...خسته و چشم به راه
یادته گفتی بهم :

عاشقی یعنی دچار
فکر کنم شدم دچار

تو خودت گفتی ، چه تنهاست ماهی اگه دچار آب باشه
آره تنها باشه ...یارِ غمها باشه
یادته می گفتی :
گاهگاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما
تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهایی تان تازه شود
دیگه حتی اون شقایق که اسیر قفس ِ سهراب
نیست که تازگی بده این دل تنهایی من
پس کجاست اون قفس شقایقت
منو با خودت ببر به قایقت
راست می گفتی :
کاش مردم دانه های دلشان پیدا بود
آره ! کاشکی دلشون شیدا بود
من به دنبال یه چیز بهترینم سهراب
تو خودت گفتی بهم
بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تر است

شعر از رضا صادقی