۱۳۸۶ اسفند ۱, چهارشنبه

ان الله يري

الم يعلم بان الله يري (علق -14)
آيا نميداند كه خدا مي بيند؟
***
از پي آن گفت حق خود را بصير
تا بود ديد ويت هر دم نذير
از پي آن گفت حق خود را سميع
تا ببندي لب ز گفتار شنيع
مثنوي مولانا